Regler & Vilkår

Regler & Vilkår ('regler') beskytter brukeren ('du eller kunden') ved bruk av nettsiden no.lookfantastic.com ('nettsiden') og ditt forhold til The Hut.com Limited (forhandler som lookfantastic.com) og har kontor ved adressen: 5th Floor, Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, M90 3DQ, UK og/eller The Hut.com (Trading) Limited som har kontorer registrert ved: 17 The Esplanade, First Floor, St Helier, Jersey, JE2 3QA. Vennligst les gjennom våre Regler & Vilkår ettersom de påvirker dine rettigheter og ansvar under britisk og lokal lov. Dersom du ikke aksepterer de påfølgende reglene vennligst ikke benytt våre nettsider. Dersom noe er uklart eller du har spørsmål angående Regler & Vilkår, vennligst ta kontakt med vår kundeservice.


1.Enighet

Ved å bruke nettsiden aksepterer du de følgende reglene.


2.Endringer

Vi innehar rettighetene til å oppdatere disse reglene til enhver tid. Ved endring av regler vil du bli oppdatert gjennom en annonsering på våre nettsider. Det er ditt ansvar som kunde å være oppdatert på regelendringer. Regelendringer vil være gjeldende etter at vi har annonsert endringene på nettsidene våre. Dersom du som kunde ikke aksepterer de eventuelle endringene, vennligst ikke benytt deg av nettsidene våre etter at endringene trer i kraft. Dersom som du fortsetter å benytte deg av nettsiden etter at regelendringene trer i kraft indikerer du at du aksepterer endringene og er inneforstått med de nye reglene, med midlertidig eller permanent fjernet innhold fra nettsiden. Du aksepterer at vi ikke er ansvarlige for deg ved endringer eller fjernet innhold fra nettsiden.


3. Registrering

Du garanterer at registrert personlig informasjon er sann, nøyaktig, opptatert og fullstending; og du fremstår ikke som en annen person.

Produktene som er kjøpt gjennom nettsidene våre er kun for egen bruk og ikke for gjensalg. Videre må du må gi beskjed til oss snarest ved endring av personlig informasjon. Dette gjør du ved å oppdatere brukerkontoen din, ringe oss eller sende en e-post til vår kundeservice på: customer.experience@thehutgroup.com.


4. Sikkerhet og personvern

Vi behandler personlig informasjon konfidensielt og bruker kun informasjonen i henhold til personvern og sikkerhetsregler.

Når du handler på nettsiden krever vi personlig informasjon som navn, e-post, faktura adresse, leveringsadresse og betalingsinformasjon. Av den grunn at vi skal kunne identifisere deg og formidle orderen til deg. Vi benytter denne informasjonen kun i samsvar med regler hos Data Commissioner office i Storbritannia.


5. Beskyttelse av betalingsinformasjon

For å sikre din betalingsinformasjon og forsikre oss at din betalingsinformasjon ikke blir benyttet mot din vilje vil vi bekrefte navn, adresse og annen personlig informasjon oppgitt gjennom bestillingsprosessen mot en tredje part database.

Vi tar internetsvindel meget alvorlig. Pga økende bruk av falske kredittkort, gjør vi alt vi kan for å forsikre oss at all bestillingsinformasjon som er oppgitt er korrekt. Det er en mulighet for at du vil bli kontaktet av oss for å gjennomføre sikkerhetsundersøkelser. Vi tolerer ikke svindel og transaksjoner som vi mistenker er svindel blir rappotert til myndighetene.

Ved å akseptere våre regler og vilkår aksepterer du at nevnte undersøkelser blir gjort. I prosessen av slike undersøkelser kan det din personlige informasjon bli konfidesielt utlevert til et kredittrating byrå, som også kan beholde en kopi av informasjonen. TheHutGroup gjennomfører slike undersøkelser for å bekrefte din identitet. Din kredittrating vil være uendret som følge av undersøkelsen. Informasjon oppgitt vil bli behandlet i samsvar med Data Protection Act 1998 i britisk lov.


6. Overholdelse

Nettsiden kan kun benyttes for lovlige formål og lovlig oppførsel. Du aksepterer å overholde alle regler og lover som faller innenfor bruk av nettsiden. Du aksepterer at det er ulovlig å laste opp til nettsiden:

Datavirus og andre funksjoner som er designet til å hindre normal drift av en pc; og annet material som er klassifisert som fornærmende.


7. Skadeerstatning

Du aksepterer å betale full skadeerstating, forsvare oss og holde våre kontor, direktører, ansatte og leverandører for og mot krav, tap, kostnader og utgifter, inkludert rettsligekostnader som oppstår som følge av brudd på regler og vilkår fra din side som følge av din bruk av websiden eller andre personer som benytter nettsiden med dine personlige detaljer.


8. Tredjepart

Ved en tilfeldighet kan nettsiden inneholde linker til andre websider eller material som er utenfor vår kontroll. Til informasjon er vi ikke ansvarlige for slikt materiale eller nettsider. Vi promoterer heller ikke for dem eller betaler dem. Vi er ikke ansvarlige for direkte eller indirekte innhold, tap, skade eller fornærmelse ved slike nettsider. Vi er ikke ansvarlig for reklamering, produkter, materielle eller innhold på slike nettsider eller resurser.


9. Bestilling

For at en bestilling skal være fullført må den aksepteres og produktet må være tilgjenglig. Dersom produktet du har bestilt ikke er tilgjengelig vil du bli varslet gjennom e-post (eller en annen metode dersom e-post ikke er oppgitt) og du vil bli gitt valget mellom å vente til produktet er på lager igjen eller kansellere bestillingen din.

En bestilling blir behandlet som en forespørsel om å kjøpe en vare av oss og vi har rettigheter til å avslå forespørselen. Du ærkjenner mottakelse av en automasert e-post ikke skal ansees som en bekreftelse på bestillingen. Bestillingen er akseptert av oss når vi (i) trekker betalingskortet eller din pay-pal konto eller (ii) varene blir sendt til gitt adresse, begge kravene må være oppfylt for sluttført handel.

Vi vil gjøre alt vi kan for å holde ordredetaljer og betalingsinformasjon sikker, men dersom vi er uaktsom med denne informasjonen kan vi ikke være ansvarlig dersom det oppstår tap som følge av at en tredjepart uautorisert benytter seg av informasjon gitt av deg ved bestillinger gjennom websiden.

Du overtar risikoen for produktene når de er levert til angitt leveringsaddresse. Vi påtar ikke noe ansvar dersom oppgitt leveringsadresse er feil eller du ikke henter produktene fra gitt adresse på orderen.


10. Kanselleringsrettigheter

Når du som kunde har kjøpt en vare eller en service fra oss, har du krav på kansellering innen 14 dager fra dagen da du fysisk mottar produktene du har bestilt.

Dersom du ønsker å kansellere en ordre etter overnevnte krav, vennligst les Retur & Refundering for mer informasjon.


11. Priser & Betaling

Alle priser vist på nettsiden inkluderer ikke gjeldende merverdiavgift da produktet ble lansert på nettsiden. Vi innehar retten til å endre priser til enhver tid uten varsel.

Dersom leveringsadressen er i Storbritannia vil ingen ekstrakostnader påløpe. Dersom leveringsadressen er utenfor Strobritannia kan importkostnader og ekstra merverdiavgift påløpe når produktene ankommer landet som er gitt som leveringsadresse. Ekstra kostnader dekkes av deg som kunde. Vær oppmerksom på at importregler kan variere fra land til land. Vi anbefaler å ta kontakt med lokalt tollkontor dersom du har noen spørsmål.

Vær oppmerksom på at dersom varer transporteres over grenser, kan pakker/ordre fysisk åpnes av lokale tollmyndigheter. Ettersom du som kunde importer varer vil du stå ansvarlig og må overholde alle lokale regler, lover og reguleringer.

Vi godtar betaling fra alle annerkjente kreditt-/debitkort eller via Pay-Pal. Din konto må belastes før varene sendes eller eventuell service blir utført. Dersom betallingen skjer ved kredittkort vil et beløp på £0.01 bli trukket til kunden har bekreftet betalingen.

Dersom prisen i kassen er feil og vi oppdager feilen før vi aksepterer bestillingen i henhold til punkt 9, er vi ikke pålagt krav til å selge deg varen til den gitte prisen. Vi prøver alltid og jobber hardt med å ha oppdaterte og nøyaktige prisen på nettsiden vår, men feil kan forekomme. Dersom vi oppdager feilprising på produkter du har bestilt vil vi kontakte deg snarest og gi deg muligheten til å akseptere den nye prisen eller kansellere orderen. Ved kansellering vil kunden bli refundert fullt beløp .

Kunden er selv ansvarling for å forsikre at kreditt-, debitkortet eller Pay-Pal kontoen som blir benyttet tilhører kunden. Alle kunder som betaler med kreditt- og debitkort kan bli spurt om å bekrefte betalingen av utgiver. Gitt at kreditt-/debitkort utgiver ikke godtar betalingen eller autoriserer betalingen til oss, er vi ikke ansvarlige for varer som ikke blir levert.

Kunden kan kun benytte en rabattkode per bestilling. Vi innehar retten til å avslå eller kansellere en bestilling hvor flere rabattkoder ble benyttet.

Vi tillater kunder å benytte seg av rabattkoder kun etter regler og villkår. Eksempler på villkår kan være gitte produkter eller maksimum ordreverdi.

Vennligst gjør deg kjent med regler og villkår før du bestiller ettersom vi innehar retten til å avslå eller kansellere bestillinger som ikke stemmer med regler og villkår selvom ditt kreditt-/debitkort har blitt trukket. Dersom regler og villkår for rabattkoder og generelle regler og villkår ikke samsvarer vil regler og villkår for den gitte rabattkode gjelde. Kontakt kundeservice dersom du ønsker en kopi av regler og vilkår som gjelder for rabattkoder.


12. Vilkår for kjøp

For å kjøpe varer lovlig på denne nettsiden etter Britisk lov du må:

Være minst 18 år; og registrere navn, adresse, telefonnummer, e-post og annen informasjon pålagt av oss.

Ved kjøp av varer og tjenester hos oss bekrefter du at du er 18 år eller eldre og tillater oss å innhente informasjon fra en tredjepart om blant annet kreditt- og debitkort nummer og kreditt- og debitkort rapporter for å bekrefte din identitet.


13. Kopirettigheter

Innholdet på nettsiden er beskyttet under copyright, trade makrs, databaser og andre kopirettigheter. Du som kunde er inneforstått med innholdet og matriallet på nettsiden forblir hos oss eller lisensene til våre sammarbeidspartnere.

Kunden kan bruke og observer innholdet på nettsiden via en pc-skjerm og lagre innholdet på en elektronisk disk (men ikke til en server eller andre lagringsmetoder som er knyttet til et nettverk) eller printe copier av innhold til privat bruk(ikke kommersielt bruk) gitt kunden følger rettningslinjene nevt overnfor. Du kan ikke endre, kopiere eller reprodusere innholdet på nettsiden for å distrubiere eller bruke kommersielt.


14. Ansvar

Med mindre annet er spesifisert i regler og vilkår:

påvirker eller hindrer dine rettighet som konsumer under Britisk lov; ellereksludere eller hindre ansvar ved personlig skade eller død som følge av vår uvitenhet.

Nettsiden er laget og produsert “som den er” uten noen fremmed reklame eller annonsering. Vi gir ingen garanti verken en vei eller annen for hvordan nettsiden skal brukes. Du aksepterer og vet vi ikke kan garanterer eller være ansvarlig for sikkerheten og privacy instillingene på nettsiden. Du som bruker må ta risiko gjennom normal bruk av internet.

Selvom vi gjør vårt ytterste for å forsikre alt innhold og matrialle på nettsiden er korrekt, respektabelt, høy kvalitet, kan vi ikke ta ansvar dersom dette ikke stemmer. Vi er ikke ansvarlige dersom du opplever feilmeldinger, tekniske problemer eller liknende problemer som følge av navigering på nettsiden. Dersom vi blir informer eller oppmerksom på feil på siden enten det er inhold eller marialle vil vi rette opp snarest.

Spesielt, fratrer vi ansvar i sammenheng med:

Din telefon, pc eller mac ikke er kompatibel med nettsiden eller innholdet som blant annet linker;

Tekniske problemer og feil på nettsiden;

Du opplever nettsiden som ustabil og unøyaktig; og

Feil ved nettsiden som ikke møter spesifikasjonene dine.

I henhold til lokal lov, aksepterer du at vi ikke er ansvarlig ovenfor deg eller en tredjepart for tilfeldig eller uforutsett skade(som blant annet, men ikke bare gir økonomisk tap, profit tap, redusert forretningsaktivitet, tap av forventet sparing, tap av data og flere) eller andre indirekte skader som kommer ved bruk av nettsiden.


15. Fristilling

Dersom noen av reglene nevnt her er ulovlige vil kun denne regelen regnes som ikke bindene og eksludert fra dette dokumentet, men det vill ikke påvirke andre regler og vilkår.


17. Avtale som helhet

Alle avtaler og kjøp mellom oss og kunder bygger på reglene og villkårene nevnt her.


18. Juridikasjon & Lov

Reglene på nettsiden er skrevet i tråd med engelsk og walisisk lov og uenigheter vil følge det engelske lovsystemet.

Retur av varer

Vi ønsker at alle kunder skal bli fornøyd med produktene vi tilbyr og derfor kan vi med glede introdusere en kundevennlig retur politikk. Vær oppmerksom at returprosessen introdusert her må følges for at vi på best mulig måte kan hjelpe deg å bli fornøyd. Vi kan dessverre ikke holdes ansvarlig for varer som er skadet av årsaker vi ikke har kontroll over. Det kan være følgende grunner: skade på varer etter kunde har mottatt varer, varer blir oppbevart ved unormale tempraturer som, varer kan være festet sammen noe som kan føre til endrete varer og skader påført av en tredjepart.

Dersom kunden ønsker å returnere varer vær vennlig å ta kontakt innen 48 timer etter du fysisk har mottatt varen. For at kunder skal returnere varer må kunden ta kontakt med kundeservice og oppgi ordrenummer, hvilke varer som vil bli returnert og hvorfor.

Vi vil så sende et unikt returneringsnummer og adressen du må sende vare til.

Kunden er ansvarlig for sikker innpakning og å inkludere:

Ordrenummer

Returneringsnummeret

Om kunden ønsker en annen vare eller bli refundert beløpet

Grunnen kunden returnerer varene.

Varene skal returneres i den tilstanden de ble levert og i den orginale innpakkningen og en kopi av fakturaen eller pakkelappen.

Etter varer er sjekket og klarert vil kunden bli refundert ordrebeløpet og eventuelle transportkostnader. Vi kan dessverre ikke refundere kunder på bakgrunn at de ikke liker varene. Vi refunderer kunder kun på bakgrunn av feil på produkt og slike feil var klare ved sendelse.


21. Tilbakemelding

Dersom kunden gir oss tilbakemelding gir kunden oss tilgang til kommentaren. Vi kan reprodusere endre, oversette utgi og vise kommentaren gjennom hvilket medium vi ønsker.

Kunden gir no.lookfantastic.com og våre sammarbeidspartnere rettigheter til å benytte navnet kommentaren ble skrevet under dersom vi skulle ønske det.

Du gir fra deg rettighetene til å være anonym og vi kan bruke navnet ved publisering av tilbakemeldingen.

Du aksepterer og overholde alle overnevnte krav stilt av Lookfantastic.com.

Du kan garantere at du eier eller kontrollerer alle rettighetene til kommentaren skrevet på nettsiden:

Innholdet og marialle er nøyaktig;

Innholdet og matialeet gitt til lookfantasic.com skal ikke bryte med retningslinjene som lookfantastic opererer under, heller ikke skade andre. Du aksepterer å gi ersattning til lookfantastic.com for alle krav som blir stilt mot oss av en tredjepart som følge av eller i sammenheng med brudd på noen av de overnevnte rettningslinjene.

Vinner av kommentarkonkurransen vår vil få beskjed via e-post. Dersom du ikke svarer på e-posten vår innen 20 dager vil du automatisk miste premien.


22. Multi-kjøp tilbud

Tilbud gjelder kun på produkter som er listet under multi-buy på nettsiden.

Ved retur av multi-kjøp varer(ekskludert ved defekte varer) kan vi kreve tilbake alle varene inkludert i multi-kjøpet eller kreve betaling for varer som ikke ble returnert til orginal pris.


23. Gaver med produktpromotering

23.1 I tilbud hvor vi tilbyr kunden ett gratis produkt ved kjøp av et annet produkt eller kunden bruker x beløp kan kun inneholde ett gratis produkt per transaksjon. Produktet som er gratis vil kun bli levert til kunden dersom vi har produktet på lager. Vi innehar retten til å endre gaven til et annet produkt med samme verdi.

23.2 Det kan være tilfeller hvor produktet vi gir bort er annonsert til nominel verdi på nettsiden. For å fjerne all tvil rundt pris har vi gjort det umulig for kunden å handle produktet som er gratis uten å handle produktet som orginalt er festet til gaven. Dersom kunden forsøker å kjøpe gaveproduktet alene vil bestillingen automatisk bli kansellert. Dersom kunden med et uhell mottar gaveproduktet er kunden obligert til å returnere varen dersom vi krever det.


24. Gavekort og kreditt

Lookfantastic gavekort- Lookfantastic gavekort kan brukes til kjøp av hvilket som helst produkt på www.lookfantastic.com. Normale regler og villkår samt påfølgende regler og villkår gjelder ved bruk av gavekort. Kunden kan gi bort gavekort til for eksempel famile eller venner ved å sende e-post eller printe ut gavekortene å gi gavekortet personlig. Den perfekte gave til de som ikke ønsker seg noe eller du er usikker på hva du skal kjøpe!

Hva er et LF gavekort? - Gavekortene kommer i følgende beløp: £25, £50, £75, £100 and £200. Kunden mottar gavekort gjennom oppgitt e-postadresse som en elektronisk kode som igjen kan benyttes på Lookfantastic.no.

Hvordan kjøper jeg et gavekort? - Gavekort kjøpes som alle andre produkter på lookfantastic.com, du klikker på kjøp og gavekortet blir lagt i handlekurven. Du sluttfører kjøpet som et ordinært kjøp ved å klikke på gå til kasse. Du kan kjøpe flere gavekort ved å øke mengden på samme måte som du ville gjort med en ordinær vare. Du kan legge ordinære varer i handlekurven sammen med gavekort. Gavekort blir utgitt i £ og rabattkoder kan ikke benyttes ved kjøp av gavekort.

Hvordan vil jeg motta gavekortet? -Etter ordren har blitt godtatt og vi har mottatt betaling vil kunden motta en e-post på oppgitt e-postadresse med en elektronisk gavekortkode. Kunden vil ikke motta noe i posten ved kjøp av gavekort hos Lookfantastic.com.

Kan jeg gi bort gavekortet? - Ja, når du har mottatt e-posten med elektroniske gavekort du kan videresende e-posten til personen du ønsker som mottaker eller du kan printe ut e-posten og gi gavekortet personlig. Gavekort kjøpt hos lookfantastic.com er gyilding i 12 måneder etter kjøp.

Dersom jeg mottar et gavekortet, hovrdan bruker jeg det? - Gavekort utgitt av lookfantastic.com kan benyttes på alle produkter på lookfantastic.com. Gavekortet benyttes ved at kunden legger produkte(ene) kunden ønsker i handlekurven. Gå til kasse og legg inn den elektroniske koden i som “rabattkode” og deretter klikk legg til. Gå til betaling som vanlig og gavekortbeløpet vil være trukket fra sluttbeløpet

Hvilke restriksjoner er det på bruk av gavekort? - Kunden kan kun bruke ett gavekort per ordre. Gavekort er gyilding i 12 måneder fra den dagen gavekortet er kjøpt. Gavekort er kun utgitt i pund og gavekort kan ikke benyttes sammen med andre rabattkoder.

Jeg har betalt en ordre med et gavekort. Hva skjer dersom jeg ønsker å returnere varene? - Dersom kunden ønsker å returnere varer å få refundert pengene vil kunden få refudert beløpet på samme metode så kjøpet ble gjort. Dermed vil kunden bli refundert med gavekort dersom ordren ble betalt med gavekort.

Jeg har mistet et gavekort. Hva kan jeg gjøre? - Dersom du har mottatt et gavekort vennligst spør personen du mottok gavekortet fra om de har detaljene eller e-posten som de mottok av oss. Dersom du har kjøpt gavekortet og har mistet det, vennligst ta kontakt med oss(link under) og vil vil gjøre vårt ytterste for at gavekortet blir sendt på nytt:

https://www.lookfantastic.com/lfint/login.jsp?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.lookfantastic.com%2Flfint%2FcustomerQuery.account

Vi kan kun utstede nye gavekort som ikke er benyttet. For å sikkre oss at kunden ikke utnytter muligheten til å få to gavekort vil det gammle gavekortet være ugyilding. Utløps datoen for det nye gavekortet vil være like den gammle.

Risiko og tap - Risiko for tap overføres til kunden i det kunden mottar e-posten med innhold av elektronisk gavekort. Vi er ikke ansvarlig dersom du mister, ødelegger eller gavekortet blir stjelt eller brukt uten din godkjennelse.

Svindel - Vi innehar retten til å slette brukerkontoer som vi mistenker bruker gavekort som er ulovlig anskaffet. Videre innehar vi retten til å kreve alternative betaling som følge av bruk av ugyildige gavekort.

Kan jeg returnere eller få et gavekort refundert? - Gavekort kan ikke returneres eller bli refundert, med untak av kundens generelle krav. Verdien av gavekortet kan ikke veksles inn mot et pengebeløp.

Kreditt -All kreditt er gyldig i 6 måneder fra utstedelsesdato og utløper et år etter utstedelsesdato.


25. Regler & Vilkår for Beauty Box-Abonnement

Ved å abonnemere på vår “Beauty Box” aksepterer du totale kostnader vill bli trukket fra betalingskortet når du plasserer bestillingen.

Gitt vi har Beauty Box på lager vil abonnementet på Beauty Box starte øyeblikklig gitt du har lagt inn bestillinggen før eller på den 22 i inneværende måned. For eksempel vil du motta Beauty Box for Januar dersom du legger inn bestillingen før eller på 22 Januar. Dersom lageret er tomt eller du bestiller senere enn 22 Januar vil abonnomentet begynne i den påfølgende måneden.

Dersom du starter abonnoment på eller før 22 i inneværende måneden vil vi gjøre vårt ytterste for at du mottar Beauty Box 24 timer etter mottatt betaling. I alle måneder påfølgende vil du motta Beauty Box på eller rundt 1 i hver måned. Vær oppmerksom at det kan bli forsikelser i leveringsprossessen som følge av uforutsette årsaker. Alle leveringsdatoer er estimater og du som kunde har ikke krav på å få refundert noe eller hele beløpet dersom uforutsette forsinkelser oppstår. Så snart Beauty Box er sendt vil du motta en e-post med et sporingsnummer, så du kan følge ordren. Kunden vil ikke ha krav på å få refundert noe beløp som følge av uforutsette forsinkelser.

Dersom du endrer adresse mens du har et abonnoment på Beauty Box, vennlig kontakt vår kundeservice tjeneste snarest. Vi må bli varslet om endringen innen den 18 i inneværende måned for endringen skal gjelde i inneværende måned. Dersom vi ikke mottar noen adresseendring i henhold til overnevnete krav er vi ikke ansvarlig for at du ikke mottar din Beauty Box og du vil ikke ha noe krav på refundasjon.

Et abonnoment klssifiseres som et tradisjonelt kjøp og kunden har kun krav på refundasjon dersom kunden sier opp abonnomentet 14 dager etter å ha fysisk mottat varen.

Kunden kan kansellere abonnomentet på Beauty Box når kunden ønsker, men har kun krav på refundering dersom kunden kansellerer abonnomentet innen 14 dager etter å ha mottatt varen.

Om kunden ønsker å kansellere abonnomentet før inneværende periode har utløpt må kunden kansellere før den 23 i inneværende måned ellers vil kunden motta Beauty Box for den påfølgende måneden. For eksempel må kunden informere oss om kansellering før 22 Februar foruten vil kunden motta Beauty Box for Mars måned.

Kansellering av abonnomentet Beauty Box påvirker ikke kanselleringer på andre varer. Se punkt 10 for regler og villår for kansellering av varer som ikke er abonnoment produkter.

Vi innehar rettigheter til å kansellere kundens abonnoment til enhver tid som følge av brudd på overnevnte regler. Vi innehar også rettighetene til å endre innholdet i Beauty Boxen.